امارهای تکان دهینی براشین اب

نسخه با حجم بالا (125 مگابایت)

نسخه کم حجم (41 مگابایت)

فرارو- زنگ خطر بحران آب در کیشور بیش از پیش به صدا درآمده است، استان هایی مانند خوزستان، همدان، ککیلوی، بویراحمد و اصفهان که برخی از آنها دست و پنجه های خود را با بحران شدید آب نرم می کنند، آبرسانی با تانکر انجام می شود. در بسیاری از مناطق اکنون بحران تهران را نیز فرا گرفته است.

علی سیدزاده، مدیر اداره کل مدیریت مصرف کیشور نیز از کاهش 100 میلیون متری حجم ذخیره سازی سدهای تهران خبر داد. در برکی از کاکسه شهر تهران; ارتفاع آب که باید حدود 4 متر باشد به 70 سانتی متر رسیده است. فراتر از تهران، ورودی سدهای کیشور نسبت به 5 سال گذشته 30 درصد کاهش نشان می دهد. امارها می‌گویند ابِ شربِ 500 شهر کیشور به سختی رام می‌شوند و 101 شهر در «حالت آب سرخ» هستند!

همچنین 300 شهر تحت تنش آبی هستند و در بیش از 8000 روستا آبرسانی با تانکر انجام می شود و کارشناسان هیدروژئولوژی و مدیریت آب نسبت به ورشکستگی آبرسانی و تمام شدن ذخایر آبی ایران تا 36 سال آینده هشدار داده اند. فقط 36 سال! همه این آمارها و شاخص ها می گوید که با یکی از بحرانی ترین شرایط خشکسالی مواجه هستیم و این بحران چند علت دارد:

Olive Herman

سفر نینجا. زامبی نرد. متخصص فرهنگ پاپ معتاد آبجو ماون وب کارشناس مغرور غذا تنظیم کننده. دردسر ساز. خالق مشتاق

تماس با ما